Siirry suoraan sisältöön
Etusivu » Asumistukilaskuri

Asumistukilaskuri

Asumistukilaskurin avulla voit selvittää, onko sinulla oikeus saada Kelan myöntämää asumistukea. Voit myös arvioida sinulle annettavan tuen määrän.

Tietoa yleisestä asumistuesta

Asumistukea myönnetään pienituloiselle yksittäiselle ihmiselle tai ruokakunnalle joko vuokra-, osaomistus- tai omistusasuntoon. Ruokakuntaan luetaan yleensä kaikki samassa asunnossa asuvat henkilöt. Asumistukea haetaan Kansaneläkelaitokselta eli Kelalta. Tuki määritellään eri asumismuodoissa eri tavalla.

Jos kyseessä on vuokra-asunto, asumismenoiksi hyväksytään vuokra sekä sen lisäksi maksettavat vesimaksut ja lämmityskustannukset.

Jos kyseessä on asunto-osake, voidaan asumismenoiksi hyväksyä vastike, vesimaksut ja lämmityskulut sekä 73 % asunnon asuntolainan koroista. Omakotitalossa asumismenoiksi luetaan kiinteistön hoitomenot sekä 73 % asuntolainan koroista.

Asumisoikeusasunnossa asumismenoiksi hyväksytään käyttövastike, lämmitys- ja vesimaksut sekä 73 % asumisoikeusmaksua varten otetusta lainasta.

Enimmäisasumismenot

Kuukausittaisille asumismenoille on olemassa raja, jonka ylittäviä kuluja ei oteta huomioon asumistukea määriteltäessä. Ylärajat riippuvat ruokakunnan koosta sekä asuinpaikasta. Kuntaryhmiä on yhteensä neljä, ja korkeimmat ylärajat ovat Helsingissä.

Esimerkki: kahden henkilön ruokakunnan asumismenoiksi hyväksytään Helsingissä 752 euroa kuukaudessa, siinä missä Kuopiossa asuva vastaava talous voi ilmoittaa asumismenoiksi enintään 583 euroa.

Muut tukeen vaikuttavat tekijät

Asumistuen määrään vaikuttaa asumismenojen lisäksi myös ruokakunnan varallisuus sekä mahdollisten lasten lukumäärä.

Ruokakunnan tuloiksi lasketaan palkka, erilaiset luontaisedut, lomarahat sekä pääomatulot. Pääomatuloja voi kertyä esimerkiksi vuokratuloista, osingoista, talletuskoroista sekä metsätalouden tuloista. Myös monet sosiaalietuudet huomioidaan tulona. Yrittäjän tulo arvioidaan itse maksettavan YEL- tai MYEL-vakuutuksen työtulon perusteella.

Jos tulot oikeuttavat Kelan määrittelemät ylärajat, ei asumistukea myönnetä. Esimerkki: kahden henkilön ruokakunnalla tulojen yläraja olisi Helsingissä 2 671 euroa kuussa ja Kuopiossa 2 269 euroa kuussa.

Ruokakunnan määrittely

Jos asunto on vuokrattu yhteisellä vuokrasopimuksella, luetaan henkilöt kuuluvaksi samaan ruokakuntaan. Tämä pätee, vaikka kyse olisi kahden opiskelijan kimppakämpästä.

Jos asunto on vuokrattu erillisillä sopimuksilla, on kyse kahdesta eri ruokakunnasta. Kela kuitenkin arvioi selvityksen perusteella, onko kyseessä avoliitto.