Siirry suoraan sisältöön
Etusivu » Funktiolaskin

Funktiolaskin

Funktiolaskimen avulla suoritat helposti monimutkaisimmat laskutoimitukset. Voit laskea funktiolaskimen avulla esimerkiksi trigonometrisiä funktioita, potenssiin korotuksia sekä logaritmeja.

0
AC
(
)
CE
π
e
φ
τ
Inv
sin-1
cos-1
tan-1
log
ln
!
deg
^
7
8
9
÷
4
5
6
×
1
2
3
-
0
.
exp
+
Rnd
Ans
=

Tietoa funktioista

Funktio kertoo olioiden välisistä riippuvuussuhteista, ja matematiikassa sitä voidaan käyttää kuvaamaan kahden luvun välistä riippuvuussuhdetta. Käsitteen nimi tulee latinan verbistä fungi eli ”tehdä, toimia tai toimittaa”.

Funktio on laskulauseke, jonka avulla siihen sijoitetun luvun eli muuttujan arvon perusteella saadaan laskettua toinen luku, joka on funktion arvo. Jos y on x:n funktio, muodostavat kaikki x:n arvot funktion määrittelyjoukon ja kaikki y:n arvot maalijoukon. Funktion arvojoukko saadaan käyttämällä x:n eri arvoja.

Esimerkkejä funktioista:

Eksponenttifunktio (ex)kertoo, mikä on tietyn kantaluvun vakion arvo korotettuna muuttujan määräämään potenssiin.

Logaritmifunktio y = loga(x)

on eksponenttifunktion käänteisfunktio. Se kertoo luvun, jonka osoittamaan potenssiin kantaluku a on korotettava, jotta saataisiin x eli numerus. Funktiolaskimissa ”log” tarkoittaa nimenomaan 10-kantaista logaritmia.

Trigonometriset funktiot ovat kulman funktioita. Niiden avulla voidaan tutkia kolmioita tai mallintaa jaksollisia ilmiöitä. Trigonometrisiä funktioita ovat esimerkiksi sini, kosini ja tangentti.